KRYPTOWALUTA – BITCOIN, LITECOIN, A MOŻE DOGE COIN_ by Julia Wrzesińska on Prezi 8 bitcoins to usd

KRYPTOWALUTA – BITCOIN, LITECOIN, A MOŻE DOGECOIN?

Kryptowaluta (ang. Cryptocurrency) – rozproszony system księgowy, bazujący na kryptografii, przechowujący informację o stanie posiadania w umownych jednostkach. Stan posiadania związany jest z poszczególnymi węzłami systemu (portfelami) w taki sposób, aby kontrolę nad danym portfelem miał wyłącznie posiadacz odpowiadającego mu klucza prywatnego i niemożliwe było dwukrotne wydanie tej samej jednostki.

Dziękuję za uwagę

Bitcoin – kryptowaluta, zaprojektowana w 2008 roku przez osobę (bądź grupę osób) o pseudonimie satoshi nakamoto. Nazwa odnosi się także do używającego jej otwartoźródłowego oprogramowania oraz sieci peer-to-peer, którą formuje. „bitmonety” mogą zostać zapisane na komputerze osobistym w formie pliku portfela

Lub przetrzymywane w prowadzonym przez osoby trzecie zewnętrznym serwisie zajmującym się przechowywaniem

8 bitcoins to usd

Takich portfeli. W każdym z tych przypadków bitcoiny mogą

Zostać przesłane do innej osoby przez internet do

Dowolnego posiadacza adresu bitcoin. Każdy bitcoin dzieli

Się na 100 000 000 mniejszych jednostek, zwanych czasem

Satoshi.

Litecoin to kryptowaluta, a także otwarto-źródłowy projekt na licencji X11. Zainspirowany i niemal identyczny technicznie, jak bitcoin, różni się on trzema podstawowymi cechami:

Po pierwsze, sieć litecoin przetwarza blok co 2,5 minuty, podczas gdy bitcoin robi to co 10 minut, co wg twórców litecoina pozwala na szybsze potwierdzenie transakcji.

Po drugie, sieć litecoin wyprodukuje 84 miliony litecoinów, tj. Czterokrotnie więcej, niż ma to miejsce w przypadku sieci bitcoin

Po trzecie, litecoin opiera się na innym matematycznym dowodzie (proof of work) wykonywanych działań (scrypt).8 bitcoins to usd

Dogecoin to stosunkowo młoda kryptowaluta (powstała w grudniu 2013). Jej stylistyka nawiązuje do memów piesłem. Inaczej niż w przypadku bitcoinu, ilość dogecoinów nie jest ograniczona.

Zmiany kursu bitcoin w USD

Źródła:

Http://pl.Wikipedia.Org/wiki/bitcoin

Http://en.Wikipedia.Org/wiki/dogecoin

Http://pl.Wikipedia.Org/wiki/litecoin

Https://en.Bitcoin.It/wiki/FAQ

Http://wheretobuycryptocoins.Com/

Litecoin - cyfrowa waluta, która zyskuje na wartości szybciej niż bitcoin

Http://www.Money.Pl/pieniadze/bitcoin/bitstamp,BTCSTAMPUSD,USD.Html full transcript

© 2018 prezi inc. Terms export to portable prezi to present offlinepresent offline on a mac or PC (embedded youtube videos need internet to play)burn your prezi on to a CD/DVDA portable prezi is not editable (edit here, and export again if you need to make changes)download for prezi desktop pro to edit and present offline (for pro users)downloadcancel creating downloadable prezi, be patient.8 bitcoins to usd close

${description}

Done ${user} · ${age} days ago

${comment} delete comment or cancel

${message}

CancelReply0 characters used from the 300 allowed. ${title}julia wrzesińska

On

${date}${description}

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Width:

Pixels

Height:

Pixels

Let viewers pan & zoom freely

Constrain to simple back and forward steps

${embedcode}

Copy code to clipboard to:add a personal note:

${note}send email ${message}close viewingediting

Send link to share this prezi

CopyEmailFacebookTwitterEmbedSend link to edit together this prezi using prezi meeting (learn more):copyemail

Reset share links

Resets both viewing and editing links (coeditors shown below are not affected).

Who can edit: to:add a personal note:

8 bitcoins to usd

${note}send to group send this link to let others join your presentation:copystart presentingclose ${title}

${body}

${foot}