SAS EuroBonus World MasterCard _ Ace vakuutus what is a mastercard

1.1.2015 alkaen chubb toimii SEB kort bank AB:n matkavakuutuskumppanina. Matkavakuutuksen avulla turvaat matkasi ulkomailla. Vakuutuksen myöntää kansainvälinen vakuutusyhtiö chubb. Matkavakuutus on voimassa, kun matkalippusi on maksettu kortilla, johon on liitetty matkavakuutus.

Från och med 1.1.2015 tryggas dina resor av försäkringsbolaget chubb. Med reseförsäkring kan du känna dig trygg på resan. Försäkringen erbjuds av internationell försäkringsbolaget chubb. Kortet omfattar reseförsäkring, när din resebiljett till sin helhet är betald med kort som inkluderar reseförsäkring.

Täydelliset vakuutusehdot sekä yhteenveto vakuutuksesta ohessa:

Försäkringsvillkor och sammandrag av försäkringen hittar du nedan:

Kortin vuosimaksuun kuuluva matkavakuutus – SAS eurobonus world mastercard

what is a mastercard

Reseförsäkring som ingår i årsavgiften – SAS eurobonus world mastercard

Yhteenveto vakuutuksesta / sammandrag av försäkringen

Vakuutusehdot / försäkringsvillkor

Huomioitavaa:

– vakuutus korvaa vain ulkomailla tapahtuneen matkatapaturman tai siellä sattuneen matkasairauden aiheuttamia ulkomaisia hoitokuluja. Suomessa tapahtuneen hoidon kuluja ei korvata.

– vakuutus ei korvaa matkavahinkoja, jotka tapahtuvat kuubassa.

Observera:

– försäkringen omfattar endast utländska vårdkostnader som föranletts av olycksfall eller sjukdom på resa i utlandet. Ersättning utgår inte för vård som skett i finland.

– försäkringen omfattar inte reseskador som inträffar i kuba.

1.1.2015 alkaen chubb toimii SEB kort bank AB:n matkavakuutuskumppanina. Matkavakuutuksen avulla turvaat matkasi ulkomailla.What is a mastercard vakuutuksen myöntää kansainvälinen vakuutusyhtiö chubb. Matkavakuutus on voimassa, kun matkalippusi on maksettu kortilla, johon on liitetty matkavakuutus.

Från och med 1.1.2015 tryggas dina resor av försäkringsbolaget chubb. Med reseförsäkring kan du känna dig trygg på resan. Försäkringen erbjuds av internationell försäkringsbolaget chubb. Kortet omfattar reseförsäkring, när din resebiljett till sin helhet är betald med kort som inkluderar reseförsäkring.

Täydelliset vakuutusehdot sekä yhteenveto vakuutuksesta ohessa:

Försäkringsvillkor och sammandrag av försäkringen hittar du nedan:

Kortin vuosimaksuun kuuluva matkavakuutus – SAS eurobonus world mastercard

Reseförsäkring som ingår i årsavgiften – SAS eurobonus world mastercard

Yhteenveto vakuutuksesta / sammandrag av försäkringen

what is a mastercard

Vakuutusehdot / försäkringsvillkor

Huomioitavaa:

– vakuutus korvaa vain ulkomailla tapahtuneen matkatapaturman tai siellä sattuneen matkasairauden aiheuttamia ulkomaisia hoitokuluja. Suomessa tapahtuneen hoidon kuluja ei korvata.

– vakuutus ei korvaa matkavahinkoja, jotka tapahtuvat kuubassa.

Observera:

– försäkringen omfattar endast utländska vårdkostnader som föranletts av olycksfall eller sjukdom på resa i utlandet. Ersättning utgår inte för vård som skett i finland.

– försäkringen omfattar inte reseskador som inträffar i kuba.

1.1.2015 alkaen chubb toimii SEB kort bank AB:n matkavakuutuskumppanina. Matkavakuutuksen avulla turvaat matkasi ulkomailla. Vakuutuksen myöntää kansainvälinen vakuutusyhtiö chubb. Matkavakuutus on voimassa, kun matkalippusi on maksettu kortilla, johon on liitetty matkavakuutus.What is a mastercard

Från och med 1.1.2015 tryggas dina resor av försäkringsbolaget chubb. Med reseförsäkring kan du känna dig trygg på resan. Försäkringen erbjuds av internationell försäkringsbolaget chubb. Kortet omfattar reseförsäkring, när din resebiljett till sin helhet är betald med kort som inkluderar reseförsäkring.

Täydelliset vakuutusehdot sekä yhteenveto vakuutuksesta ohessa:

Försäkringsvillkor och sammandrag av försäkringen hittar du nedan:

Kortin vuosimaksuun kuuluva matkavakuutus – SAS eurobonus world mastercard

Reseförsäkring som ingår i årsavgiften – SAS eurobonus world mastercard

Yhteenveto vakuutuksesta / sammandrag av försäkringen

Vakuutusehdot / försäkringsvillkor

Huomioitavaa:

– vakuutus korvaa vain ulkomailla tapahtuneen matkatapaturman tai siellä sattuneen matkasairauden aiheuttamia ulkomaisia hoitokuluja.What is a mastercard suomessa tapahtuneen hoidon kuluja ei korvata.

– vakuutus ei korvaa matkavahinkoja, jotka tapahtuvat kuubassa.

Observera:

– försäkringen omfattar endast utländska vårdkostnader som föranletts av olycksfall eller sjukdom på resa i utlandet. Ersättning utgår inte för vård som skett i finland.

– försäkringen omfattar inte reseskador som inträffar i kuba.

1.1.2015 alkaen chubb toimii SEB kort bank AB:n matkavakuutuskumppanina. Matkavakuutuksen avulla turvaat matkasi ulkomailla. Vakuutuksen myöntää kansainvälinen vakuutusyhtiö chubb. Matkavakuutus on voimassa, kun matkalippusi on maksettu kortilla, johon on liitetty matkavakuutus.

Från och med 1.1.2015 tryggas dina resor av försäkringsbolaget chubb. Med reseförsäkring kan du känna dig trygg på resan. Försäkringen erbjuds av internationell försäkringsbolaget chubb.What is a mastercard kortet omfattar reseförsäkring, när din resebiljett till sin helhet är betald med kort som inkluderar reseförsäkring.

Täydelliset vakuutusehdot sekä yhteenveto vakuutuksesta ohessa:

Försäkringsvillkor och sammandrag av försäkringen hittar du nedan:

Kortin vuosimaksuun kuuluva matkavakuutus – SAS eurobonus world mastercard

Reseförsäkring som ingår i årsavgiften – SAS eurobonus world mastercard

Yhteenveto vakuutuksesta / sammandrag av försäkringen

Vakuutusehdot / försäkringsvillkor

Huomioitavaa:

– vakuutus korvaa vain ulkomailla tapahtuneen matkatapaturman tai siellä sattuneen matkasairauden aiheuttamia ulkomaisia hoitokuluja. Suomessa tapahtuneen hoidon kuluja ei korvata.

– vakuutus ei korvaa matkavahinkoja, jotka tapahtuvat kuubassa.

Observera:

– försäkringen omfattar endast utländska vårdkostnader som föranletts av olycksfall eller sjukdom på resa i utlandet.What is a mastercard ersättning utgår inte för vård som skett i finland.

– försäkringen omfattar inte reseskador som inträffar i kuba.

1.1.2015 alkaen chubb toimii SEB kort bank AB:n matkavakuutuskumppanina. Matkavakuutuksen avulla turvaat matkasi ulkomailla. Vakuutuksen myöntää kansainvälinen vakuutusyhtiö chubb. Matkavakuutus on voimassa, kun matkalippusi on maksettu kortilla, johon on liitetty matkavakuutus.

Från och med 1.1.2015 tryggas dina resor av försäkringsbolaget chubb. Med reseförsäkring kan du känna dig trygg på resan. Försäkringen erbjuds av internationell försäkringsbolaget chubb. Kortet omfattar reseförsäkring, när din resebiljett till sin helhet är betald med kort som inkluderar reseförsäkring.

Täydelliset vakuutusehdot sekä yhteenveto vakuutuksesta ohessa:

what is a mastercard

Försäkringsvillkor och sammandrag av försäkringen hittar du nedan:

Kortin vuosimaksuun kuuluva matkavakuutus – SAS eurobonus world mastercard

Reseförsäkring som ingår i årsavgiften – SAS eurobonus world mastercard

Yhteenveto vakuutuksesta / sammandrag av försäkringen

Vakuutusehdot / försäkringsvillkor

Huomioitavaa:

– vakuutus korvaa vain ulkomailla tapahtuneen matkatapaturman tai siellä sattuneen matkasairauden aiheuttamia ulkomaisia hoitokuluja. Suomessa tapahtuneen hoidon kuluja ei korvata.

– vakuutus ei korvaa matkavahinkoja, jotka tapahtuvat kuubassa.

Observera:

– försäkringen omfattar endast utländska vårdkostnader som föranletts av olycksfall eller sjukdom på resa i utlandet. Ersättning utgår inte för vård som skett i finland.

– försäkringen omfattar inte reseskador som inträffar i kuba.What is a mastercard

1.1.2015 alkaen chubb toimii SEB kort bank AB:n matkavakuutuskumppanina. Matkavakuutuksen avulla turvaat matkasi ulkomailla. Vakuutuksen myöntää kansainvälinen vakuutusyhtiö chubb. Matkavakuutus on voimassa, kun matkalippusi on maksettu kortilla, johon on liitetty matkavakuutus.

Från och med 1.1.2015 tryggas dina resor av försäkringsbolaget chubb. Med reseförsäkring kan du känna dig trygg på resan. Försäkringen erbjuds av internationell försäkringsbolaget chubb. Kortet omfattar reseförsäkring, när din resebiljett till sin helhet är betald med kort som inkluderar reseförsäkring.

Täydelliset vakuutusehdot sekä yhteenveto vakuutuksesta ohessa:

Försäkringsvillkor och sammandrag av försäkringen hittar du nedan:

Kortin vuosimaksuun kuuluva matkavakuutus – SAS eurobonus world mastercard

what is a mastercard

Reseförsäkring som ingår i årsavgiften – SAS eurobonus world mastercard

Yhteenveto vakuutuksesta / sammandrag av försäkringen

Vakuutusehdot / försäkringsvillkor

Huomioitavaa:

– vakuutus korvaa vain ulkomailla tapahtuneen matkatapaturman tai siellä sattuneen matkasairauden aiheuttamia ulkomaisia hoitokuluja. Suomessa tapahtuneen hoidon kuluja ei korvata.

– vakuutus ei korvaa matkavahinkoja, jotka tapahtuvat kuubassa.

Observera:

– försäkringen omfattar endast utländska vårdkostnader som föranletts av olycksfall eller sjukdom på resa i utlandet. Ersättning utgår inte för vård som skett i finland.

– försäkringen omfattar inte reseskador som inträffar i kuba.