Sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma _ REPEFZG what is money laundering uk

Glavni cilj rada je prezentirati sustav regulacije i prevencije pranja novca i financiranja terorizma u republici hrvatskoj. Definirati će se osnovni pojmovi vezani za pranje novca i financiranje terorizm, načela i osnovna pravila međunarodnih propisa, preporuke grupe za financijsku akciju i sustav regulacije u republici hrvatskoj.

Proces pranja novca je fenomen koji se javlja u svim državama na svijetu i često se odvija u više zemalja istodobno. Pranje novca obuhvaća proces koji nastoji novac koji dolazi iz izvora A prikazati kao da dolazi iz izvora B. Perači novca stalno usavršavaju i pronalaze nove metode pranja novca i financiranja terorizma, zato je izuzetno važno postaviti mjere prevencije. Zbog tog razloga na nacionalnoj i međunarodnoj razini doneseni su brojni zakoni za sprječavanje pranja novca.

Hrvatski zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma utemeljen je na dobrim osnovama te usklađen s direktivama europske unije.What is money laundering uk ured je sukladno međunarodnim standardima hrvatska financijsko-obavještajna jedinica, odnosno ured je središnji nacionalni centar za prikupljanje, analizu i dostavljanje nadležnim tijelima informacija koje ukazuju na sumnju na pranje novca ili financiranje terorizma. Ured kao hrvatska financijsko– obavještajna jedinica sastavlja godišnje izvješće o svom radu u kojem prikazuje ključne pokazatelje koji se odnose na broj obavijesti o sumnjivim i gotovinskim transakcijama zaprimljenih od banaka i drugih obveznika. Na temelju izvješća provedena je analiza sumnjivih i gotovinskih transakcija.

Ključne riječi

Pranje novca financiranje terorizma direktive europske unije zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma financijsko-obavještajna jedinica.

Naslov na drugom jeziku (engleski)

Money laundering and terrorist financine

Povjerenstvo za obranu

Anita pavković (predsjednik povjerenstva)

what is money laundering uk

Ana ivanišević hernaus (član povjerenstva)

Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj

Sveučilište u zagrebu

Ekonomski fakultet

Mjesto

Zagreb

Država obrane

Hrvatska

Znanstveno područje, polje, grana

DRUŠTVENE ZNANOSTI

Ekonomija

Vrsta studija

Sveučilišni

Stupanj

Diplomski

Naziv studijskog programa

Poslovna ekonomija

Akademski / stručni naziv

Magistar/magistra ekonomije

Kratica akademskog / stručnog naziva

Mag. Oec.

Vrsta rada

Diplomski rad

Jezik

Hrvatski

Datum obrane

2016-06-27

Sažetak rada na drugom jeziku (engleski)

The main purpose of the paper is to presents the money laundering and terrorist financing regulation and prevention system in croatia. This paper defines the basic concepts of money laundering and terrorist financing, the principles and bases of international regulations, the FATF recommendations and the regulation system in croatia.

Money laundering happens in almost every country in the world and often occurs in many countiries at the same time.What is money laundering uk money laundering is the act of making money that comes from source A look like it comes from source B. Launderers constantly find new ways to do money laundering and financing terorisam so is very imortant to consider a preventive measueres. For that reason anti money laundering laws and acts have been implemented on national and international levels.

Croatian anti-money laundering law is based on good foundations and complies with directives of european union. The office is a croatian financial intelligence unit, respectively, a central national center for collecting, analyzing and disseminating data on money laundering and financing terrorist to the competent authorities. The office compiles the annual anti-money laundering office report where it delivers the key figures connected to the work of the office, like number of suspicious and cash transaction reports received from the banks and other entities, numbers of cases with the money laundering suspicion, which will be analyzed in this paper.What is money laundering uk

Ključne riječi na drugom jeziku (engleski)

Money laundering financing terrorist directives of european unit croatian anti-money laundering law financial intelligence unit.

Vrsta resursa

Tekst

Prava pristupa

Rad dostupan samo djelatnicima i studentima matične ustanove

Uvjeti korištenja rada

URN:NBN

Https://urn.Nsk.Hr/urn:nbn:hr:148:494840

Pohranio

Davorka jukica