Šta je IBAN_ Korišćenje računa za međunarodni platni promet multinational debit card owned by mastercard

Stiglo je ljeto, a sa njim turistička sezona, što znači da je velika vjerovatnoća da ćete biti u prilici da kupujete, ili češće, prodajete robu turistima ili nudite usluge strancima koji dođu u crnu goru.

To će vas dovesti u situaciju u kojoj je neophodno da vršite novčane transakcije sa osobama iz inostranstva, ali ne brinite, ovaj postupak nije tako komplikovan kao što ste možda imali priliku da čujete. Objasnićemo ga u nastavku. Račun za međunarodne platne transakcije – veza sa inostranstvom

Da biste mogli da primate i šaljete novac preko granice, trebalo bi da imate otvoren račun za međunarodne platne transakcije . Ukoliko ga nemate, to možete učiniti veoma lako. U erste banci možete pokrenuti postupak za otvaranje računa onlajn putem ovog linka, ili u poslovnici banke uz važeći identifikacioni dokument.Multinational debit card owned by mastercard

Preko računa za međunarodne platne transakcije možete plaćati za robu i usluge koje su kupljene ili izvršene u inostranstvu o čemu smo već govorili u jednom od prethodnih blog postova. U ovom ćemo se, međutim, posvetiti onoj drugoj strani, primanju novca.

Preko računa za međunarodne platne transakcije možete primiti novac koji ste zaradili u inostranstvu ili od ljudi iz inostranstva (poput airbnb-a), nasljedstvo, poklone, penziju – mogućnosti su široke.

Istina je da dobar dio posla prilikom transakcija obavlja pošiljalac novca, ali vi kao primalac treba da znate neke stvari prije nego podignete novac poslat iz inostranstva, kako biste olakšali sebi stvari u čitavom procesu, naročito u ovom periodu u kojem je broj transakcija ka i iz inostranstva znatno veći.Multinational debit card owned by mastercard naravno, uvijek morate biti sigurni da ste prethodno pošiljaocu poslali ispravne instrukcije za priliv iz inostranstva, koje možete naći na sajtu erste banke ukoliko ste naš klijent, ili ih dobiti u najbližoj poslovnici. IBAN kao sredstvo identifikacije

Otvaranjem deviznog računa dobijate i IBAN. International bank account number (IBAN) ili međunarodni broj bankovnog računa je jedinstveni identifikator deviznog računa koji se dodjeljuje individualno svakom klijentu koji ima otvoren račun za međunarodne platne transakcije, a možete ga saznati u filijali banke u kojoj ste ga otvorili ili putem IBAN kalkulatora koji se nalazi na našem sajtu.

Glavna prednost IBAN-a je to što će vam omogućiti brži prenos novca u međunarodnim transakcijama. Banke su obavezne da provjere tačnost IBAN-a u fazi pokretanja transfera novca i mogu izvršiti transfer samo ukoliko je ovaj broj ispravan.Multinational debit card owned by mastercard

Koja je razlika između IBAN-a i ‘’običnog’’ broja računa?

IBAN možete razlikovati od običnog bankovnog računa po dva slova na početku IBAN-a koja se odnose na šifru zemlje iz koje račun potiče i po dužini, jer se IBAN za CG sastoji od 22 znaka.

O tome šta je SWIFT i zašto je značajan ste imali priliku da čitate na našem blogu, a ukoliko želite da se podsjetite, to možete uraditi na ovom linku . Između banaka u crnoj gori i banaka u stranim zemljama ne postoji direktan platni promet, već se on obavlja preko korespondentnih banaka. Kada se radi o transferima u eurima, to su obično banke iz njemačke sa kojima tradicionalno održavamo korespondentne odnose, ali to može biti i neka druga banka iz EU.

Ako banka nalogodavca i vaša banka imaju račun kod iste korespondentne banke, onda je ovaj put najkraći mogući i vi ćete sredstva dobiti veoma brzo.Multinational debit card owned by mastercard koje su kroespondentne banke erste banke možete vidjeti na vašim instrukcijama za priliv sredstava iz inostranstva. Sredstva koja dobijate iz inostranstva se pretežno isplaćuju u valuti u kojoj vam je novac poslat , ali se možete odlučiti i za konvertovanje novca u neku drugu valutu. Imajte na umu da će, ukoliko primate valutu različitu od eura (npr. Američke dolare), a pošiljalac navede u instrukcijama vaš račun u eurima, banka konvertovati taj iznos deviza prema svom važećem kursu.