Sunbelt Business Brokers Oslo Oslo, Norway michigan business brokers

Svein hedløy er gründer og daglig leder i sunbelt business brokers i norge. Hedløy er siviløkonom, har en master of business administration (MBA), samt at han har den offisielle internasjonale utdanningen og sertifiseringen innen megling av bedrifter. Han har bred bransjeerfaring innen detalj, data, bank, olje, offentlig sektor, energi, tele og konsulentvirksomhet og har arbeidet med flere av de største aktørene i bransjene både nasjonalt og internasjonalt. Han har ledererfaring innen økonomifunksjonen og management consulting hvor han arbeidet med organisasjonsutvikling, økonomisk analyse, management for hire, kompetanseutvikling, prosjektledelse og effektiviseringsuttak ved hjelp av diverse IT-løsninger. Svein har vært bedriftsmegler ved flere transaksjoner i ulike bransjer og har har arbeidet flere år med verdivurderinger, organisasjonstilpassing samt synergiuttak etter oppkjøp.Michigan business brokers

han har også erfaring fra kjøp og drift av franchise og fra salg av store prosjekter til bedrifter. Svein har blant annet arbeidet for med prosjekter for IBM og pricewaterhousecoopers.

Svein hedløy er gründer og daglig leder i sunbelt business brokers i norge. Hedløy er siviløkonom, har en master of business administration (MBA), samt at han har den offisielle internasjonale utdanningen og sertifiseringen innen megling av bedrifter. Han har bred bransjeerfaring innen detalj, data, bank, olje, offentlig sektor, energi, tele og konsulentvirksomhet og har arbeidet med flere av de største aktørene i bransjene både nasjonalt og internasjonalt. Han har ledererfaring innen økonomifunksjonen og management consulting hvor han arbeidet med organisasjonsutvikling, økonomisk analyse, management for hire, kompetanseutvikling, prosjektledelse og effektiviseringsuttak ved hjelp av diverse IT-løsninger.Michigan business brokers svein har vært bedriftsmegler ved flere transaksjoner i ulike bransjer og har har arbeidet flere år med verdivurderinger, organisasjonstilpassing samt synergiuttak etter oppkjøp. Han har også erfaring fra kjøp og drift av franchise og fra salg av store prosjekter til bedrifter. Svein har blant annet arbeidet for med prosjekter for IBM og pricewaterhousecoopers.

Svein hedløy er gründer og daglig leder i sunbelt business brokers i norge. Hedløy er siviløkonom, har en master of business administration (MBA), samt at han har den offisielle internasjonale utdanningen og sertifiseringen innen megling av bedrifter. Han har bred bransjeerfaring innen detalj, data, bank, olje, offentlig sektor, energi, tele og konsulentvirksomhet og har arbeidet med flere av de største aktørene i bransjene både nasjonalt og internasjonalt.Michigan business brokers han har ledererfaring innen økonomifunksjonen og management consulting hvor han arbeidet med organisasjonsutvikling, økonomisk analyse, management for hire, kompetanseutvikling, prosjektledelse og effektiviseringsuttak ved hjelp av diverse IT-løsninger. Svein har vært bedriftsmegler ved flere transaksjoner i ulike bransjer og har har arbeidet flere år med verdivurderinger, organisasjonstilpassing samt synergiuttak etter oppkjøp. Han har også erfaring fra kjøp og drift av franchise og fra salg av store prosjekter til bedrifter. Svein har blant annet arbeidet for med prosjekter for IBM og pricewaterhousecoopers.